top of page

Co je to hypnóza?

 

Hypnóza je stav zvýšené vnímavosti a otevřenosti našeho podvědomí, kdy se na úrovni těla nacházíme ve stavu hluboké relaxace a naše mysl lépe přijímá sugesce nebo vybavuje potřebné informace. Tento stav přirozeně zažívá většina z nás. Četli jste někdy knihu, která vás zcela pohltila, takže jste úplně zapomněli na čas, nebo vystoupit z autobusu? A co film nebo divadelní představení? Pak máte s hypnózou zkušenost. Zúžení a prohloubení vědomí směrem k jednomu tématu, jevu (knize, filmovému příběhu) je to, co se s námi děje při hypnoterapeutickém sezení v poradně.

Využití hypnózy

V klinické praxi i odborné literatuře najdeme velmi široká uplatnění hypnózy, já sama jsem ji využila pouze v následujících případech:

  • Podpora při redukci nadváhy,

  • Léčba nezhoubného nádoru,

  • Podpora odvykání kouření,

  • Zmírnění fobického strachu                                               (strach ze zubního zákroku, strach z jehel při odběru krve),

  • Zmírnění stresu a nespavosti. 

 

Omezení

Hypnózu používám ve své práci velmi ojediněle. Pouze pokud jsem sama přesvědčená, že je to pro klienta nejúčinnější cesta a spíše ji praktikuji jako podpůrnou metodu (tzn. Ke klasické povídací terapii). Důvod?

 

Hypnózy se často dožadují lidé, kteří nechtějí sami řešit své potíže a nést za ně zodpovědnost. Jejich přístup k terapii vlastně říká: „vy mě tu zhypnotizujte, já si schrupnu a vše se zatím vyřeší.“ Jenže tohle nefunguje.

 

Jedině aktivita klienta a jeho rozhodnutí změnit něco podstatného u sebe je to, co přináší výsledky a uzdravení. Nikoli nějaká zázračná metoda. V praxi se mi navíc potvrzuje, že většina klientů dosahuje lepších výsledků aktivní imaginací než hypnózou. 

Průběh konzultace

Při hypnoterapii postupujeme s klientem zpravidla tak, že první 2 – 3 setkání jsou věnována seznámení s hypnózou a dosažení maximální úrovně hypnózy, které je každý individuálně schopen. Během těchto sezení se ověří, jak je hypnóza pro klienta účinná a vhodná. Ale i tato fáze již přináší výsledky.

 

Poté se zpravidla pokračuje dalšími 3 – 4mi setkáními, v jejichž rámci dochází k upevnění sugescí podporujících řešení potíží klienta a k nácviku auto-sugescí.

 

Jak rychle jsou výsledky patrné a jak je hypnóza účinná se liší dle individuální osobnosti klienta. Každý z nás je totiž různě „hypnabilní“ (hypnózou ovlivnitelný).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hypnabilita

Opravdu hluboké hypnózy je schopno jen cca 10 – 15% populace. Ale zhruba 50 – 60% osob (někteří autoři uvádějí až 95% osob v populaci) reaguje pozitivně na sugesce (podpůrné věty), které jsou při hypnotických sezeních klientům opakovány.

 

A to je dobrá zpráva pro všechny, kdo odvykají kouření, trpí nespavostí, nedaří se jim odpočívat, chtějí zhubnout, mají obavy např. ze zubaře apod. I pro ně je tedy hypnotické sezení vhodné.

 

I málo hypnabilní osoby ale v terapii získávají – pobyt v hypnotickém stavu totiž přináší uvolnění, relaxaci a vede ke zlepšení energie a pocitu osvěžení. 

 

bottom of page