Mgr. Ing. Alexandra Hochmanová

PSYCHOLOG, TERAPEUT, KOUČ

Vítejte na stránce psychologické poradny!

Jako psycholog, lektor a kouč pracuji ve dvou poradenských světech:

 • privátním, kdy za mnou do poradny v Liberci přicházejí obyčejní lidé s obyčejnými starostmi;

 • a komerčním, kde jsou mými klienty především manažeři, které provázím krizemi, vedu pro ně výcviky interpersonálních dovedností, nebo je podporuji při jejich osobním rozvoji; po celé ČR i v zahraničí (anglicky). 

 

Tyto stránky jsou věnovány privátní poradenské práci, tj. všem, kterým již nepomáhá popovídání s přáteli, tabulka čokolády nebo sklenička oblíbeného vína - a hledají proto profesionální pomoc. Najdete tu informace jak o mé individuální práci (jen klient a já), tak o skupinových programech, které vedu (otevřené i uzavřené skupiny) a sebepodpůrných výcvicích

 

SKUPINOVÉ PROGRAMY
a VÝCVIKY 2021

Oproti individuálním konzultacím přináší účast na skupinovém programu některé podstatné výhody: silnou podporu a emoční oporu, prostor pro sdílení a také možnost využít další metody pro práci na osobním rozvoji. Můžete volit ze tří typů skupin:

 • výcviky = zacílené na sebepodporu (učím se "to" pro sebe), účastní se kdokoli, kdo si chce osvojit techniku a s ní spojené dovednosti pro sebe a svůj život. 

 • otevřené = přijde kdokoli, koho zajímá téma nebo si chce něco nového vyzkoušet, 

 • uzavřené = zacílená na hlubší sebepoznání a rozvoj, po naplnění kapacity skupina pracuje v neměnném složení osm měsíců a nelze do ní přistoupit v průběhu.

 

Programy na 2. pololetí 2021

Odpolední výukové konstelace                 ​​​

Metoda rodinných konstelací stojí na Řádu Lásky, který uspořádává a řídí celý Vesmír (popsáno Bertem Hellingerem). Největší svobodnou volbou nás všech je: 

A) být v souladu s Řádem,

B) nebo ne...

Obojí má své důsledky. Pokud si chcete umět vybrat, jaké důsledky ve svém životě rádi ponesete, nebo je vaším cílem mít život, vztahy, zdraví, finance a další náležitosti opravdu v poŘádku, pak můžete přijít (vždy pátek):

 • 1. 10. 2021

 • 5. 11. 2021

 • 3. 12. 2021

Večery pod lampou: Jak nastolit poŘádek? 

Zkoušíte dostat svůj život do Řádu a občas nevíte, jak na to? K diskusi a získání platných návodů a ověření toho, zda jsem v souladu, slouží právě tento formát skupinové práce. (Nejste sami, kdo je na cestě a hledá. Přijďte si pro podporu, radu i pohlazení po duši (opět pátky):

 • 15. 10. 2021

 • 19. 11. 2021

 • 17. 12. 2021

Astrologické konstelace a pmožné termíny výcviků v metodě Focusing, nebo Aktivní imaginace vypíšu během října, případně na vyžádání. 

Pro další informace k výcvikům a otevřeným seminářům + možnost přihlásit použijte tlačítko "Kalendář akcí"

INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE
a KOUČOVÁNÍ 2021

Ve všední dny zpravidla pondělky a pátky mezi 8 a 16 hodinou.  

Po domluvě možné výjimečně i v jiné dny nebo časy (akutní stavy, dojíždějící klienti z jiných míst ČR nebo zahraniční). 

Konzultace trvá hodinu, dojíždějícím klientům nabízím možnost rezervace 2 hodinovky. Hradí se skutečně vyčerpaný čas. 

Sídlo poradny: Gorkého 15, Liberec Staré Město; objednat se lze telefonicky nebo mailem. 

Ženská skupina 2021/22

Práce s ženskou skupinou patří mezi nejúžasnější zkušenosti mé profese. Proto jim vždy věnuji velkou péči - jak při přípravě programu, tak při výběru účastnic.

 

Skupina se vždy zformuje z klientek v průběhu září/října a v pevném složení se pak schází až do června dalšího roku: pracuje na tématech, podporuje se a společně dosahuje posunu ve vývoji každé členky. Společně roste.

 

Skupinová setkání jsou celodenní, zpravidla v neděli 1x měsíčně. Zájemkyně se zavazují projít všemi setkáními, tj. mají zodpovědnost za to, že obsazené místo ve skupině opravdu využijí (počet zájemců převyšuje vždy kapacitu skupiny). Max. počet účastnic je 12.

 

K čemu skupina slouží? 

Během setkávání získá každá účastnice řadu nástrojů a technik, které jí umožňují lépe prožívat a uvědomovat si sebe sama, pevněji stát v různých situacích a rozhodněji se postarat o vlastní zájmy. To vše na úrovni osobního života každé účastnice. Řada žen však přichází do skupiny se specifickými vlohami a dary, jejichž pochopení, poznání a následnému rozvoji věnujeme velkou pozornost. Proč?

 

Každý člověk má svůj životní příběh, který tím, jak žije, vypráví. Jsou tu ale i tací, kteří se již narodili, aby byli součástí většího příběhu - jejich duše přišly s darem a přáním Služby - ve prospěch všech. A právě Službě, jako specifickému úkolu duše, věnujeme ve skupině péči. 

 

Účast ve skupině je NÁROČNÁ, v podstatě na úrovní velmi intenzivního sebezkušenostního výcviku. Není tedy pro každého! Rozhodné kritérium pro vaši úvahu je: chci na celý rok postavit sebe a své zájmy na první místo? A jsem připravená toto rozhodnutí udržet, i když to vždy nemusí být snadné? Pokud jsou obě odpovědi kladné, můžete napsat nebo zavolat a identifikovat se jako zájemkyně o skupinovou práci. V říjnu se do toho pustíme!/ 

dýně
Podzimní Legs
Lavice na Autumn Leaves

1. informativní a nezávazné setkání ženské skupiny se uskuteční v sobotu 25. 9. 2021.

Setkání je určeno jak pokračujícím z loňské skupiny, tak novým zájemkyním. V případě  zájmu o účast mě, prosím, kontaktujte osobně.

Pokud se vzájemně ujistíme, že je tento druh práce vhodný i pro vás, přihlásíte se v Kalendáři akcí. Děkuji. 

Jaké metody používám pro práci s klienty? 

Systemický přístup 
Aktivní imaginace
Hypnóza