Mgr. Ing. Alexandra Hochmanová

PSYCHOLOG, TERAPEUT, KOUČ

Vítejte na stránce psychologické poradny!

IMCR 293.jpg

Jako psycholog, lektor a kouč pracuji ve dvou poradenských světech:

 • privátním, kdy za mnou do poradny v Liberci přicházejí obyčejní lidé s obyčejnými starostmi;

 • a komerčním, kde jsou mými klienty především manažeři, které provázím krizemi, vedu pro ně výcviky interpersonálních dovedností, nebo je podporuji při jejich osobním rozvoji; po celé ČR i v zahraničí (anglicky). 

 

Tyto stránky jsou věnovány privátní poradenské práci, tj. všem, kterým již nepomáhá popovídání s přáteli, tabulka čokolády nebo sklenička oblíbeného vína - a hledají proto profesionální pomoc. Najdete tu informace jak o mé individuální práci (jen klient a já), tak o skupinových programech, které vedu (otevřené i uzavřené skupiny) a sebepodpůrných výcvicích

 

SKUPINOVÉ PROGRAMY
a VÝCVIKY 2021

Oproti individuálním konzultacím přináší účast na skupinovém programu některé podstatné výhody: silnou podporu a emoční oporu, prostor pro sdílení a také možnost využít další metody pro práci na osobním rozvoji. Můžete volit ze tří typů skupin:

 • výcviky = zacílené na sebepodporu (učím se "to" pro sebe), účastní se kdokoli, kdo si chce osvojit techniku a s ní spojené dovednosti pro sebe a svůj život. 

 • otevřené = přijde kdokoli, koho zajímá téma nebo si chce něco nového vyzkoušet, 

 • uzavřené = zacílená na hlubší sebepoznání a rozvoj, po naplnění kapacity skupina pracuje v neměnném složení osm měsíců a nelze do ní přistoupit v průběhu.

 

Programy na období 2021/22

Odpolední výukové konstelace                 ​​​

Metoda rodinných konstelací stojí na Řádu Lásky, který uspořádává a řídí celý Vesmír (popsáno Bertem Hellingerem). Největší svobodnou volbou nás všech je: 

A) být v souladu s Řádem,

B) nebo ne...

Obojí má své důsledky. Pokud si chcete umět vybrat, jaké důsledky ve svém životě rádi ponesete, nebo je vaším cílem mít život, vztahy, zdraví, finance a další náležitosti opravdu v poŘádku, pak můžete přijít (vždy pátek):

 • 7.1. 2022

 • 4.2. 2022

 • 4.3. 2022

Večery pod lampou: Jak nastolit poŘádek? 

Zkoušíte dostat svůj život do Řádu a občas nevíte, jak na to? K diskusi a získání platných návodů a ověření toho, zda jsem v souladu, slouží právě tento formát skupinové práce. (Nejste sami, kdo je na cestě a hledá. Přijďte si pro podporu, radu i pohlazení po duši (opět pátky):

 • 21. 1. 2022

 • 18. 2. 2022

 • 18. 3. 2022

 • 15. 4. 2022

Astrologické konstelace: Vesmírné energie v nás?

Země se natáčí precesí své osy jako anténa a zachycuje energie svých blízkých i vzdálenějších sousedů. Ty se promítají do osudu naší planety i každého jednotlivého stvoření. Jak a co díky nim studujeme? To společně objevujeme na Astro-pátečním odpoledni:

 • 14. 1. 2022

 • 11. 2. 2022

 • 11. 3. 2022

 •   8. 4. 2022

Sebe-podpůrné výcviky v metodách FOCUSING, AKTIVNÍ IMAGINACE nebo EMOČNÍ ČIŠTĚNÍ vypisujeme na vyžádání pro skupiny 4 účastníků, včetně možnosti volby termínu. 

Pro další informace k výcvikům a otevřeným seminářům + možnost přihlásit použijte tlačítko "Kalendář akcí"

INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE
a KOUČOVÁNÍ 2021

Ve všední dny zpravidla úterky a pátky mezi 8 a 16 hodinou.  

Po domluvě možné výjimečně i v jiné dny nebo časy (akutní stavy, dojíždějící klienti z jiných míst ČR nebo zahraniční). 

Konzultace trvá hodinu, dojíždějícím klientům nabízím možnost rezervace 2 hodinovky. Hradí se skutečně vyčerpaný čas. 

Sídlo poradny: Gorkého 15, Liberec Staré Město; objednat se lze telefonicky nebo mailem. 

Ženská skupina 2022

Téma: příprava na Službu / čím přispěji celku?

Práce s ženskou skupinou patří mezi nejúžasnější zkušenosti mé profese. Proto jim vždy věnuji velkou péči - jak při přípravě programu, tak při výběru účastnic.

 

K čemu skupina slouží? 

Během setkávání získá každá účastnice řadu nástrojů a technik, které jí umožňují lépe prožívat a uvědomovat si sebe sama, pevněji stát v různých situacích a rozhodněji se postarat o vlastní zájmy. To vše na úrovni osobního života každé účastnice. Řada žen však přichází do skupiny se specifickými vlohami a dary, jejichž pochopení, poznání a následnému rozvoji věnujeme velkou pozornost. Proč?

 

Každý člověk má svůj životní příběh, který tím, jak žije, vypráví. Jsou tu ale i tací, kteří se již narodili, aby byli součástí většího příběhu - jejich duše přišly s darem a přáním Služby - ve prospěch všech. A právě Službě, jako specifickému úkolu duše, věnujeme ve skupině péči. 

 

Účast ve skupině je NÁROČNÁ, v podstatě na úrovní velmi intenzivního sebezkušenostního výcviku. Není tedy pro každého! Rozhodné kritérium pro vaši úvahu je: chci na celý rok postavit sebe a své zájmy na první místo? A jsem připravená toto rozhodnutí udržet, i když to vždy nemusí být snadné? Pokud jsou obě odpovědi kladné, můžete napsat nebo zavolat a identifikovat se jako zájemkyně o skupinovou práci. 

Skupina věnovaná pochopení Služby se sejde  v termínech:​

 • 30. 1. 2022

 • 27. 2. 2022

 • 27. 3. 2022

 • 24. 4. 2022

 • 29. 5. 2022

zasněžené stromy
hory
Zimní sníh

Jaké metody používám pro práci s klienty? 

Systemický přístup 
Aktivní imaginace
Hypnóza