top of page

Mgr. Ing. Alexandra Hochmanová

PSYCHOLOG, TERAPEUT, KOUČ

Vítejte na stránce psychologické poradny!

IMCR 293.jpg

Jako psycholog, lektor a kouč pracuji ve dvou poradenských světech:

  • privátním, kdy za mnou do poradny v Liberci přicházejí obyčejní lidé s obyčejnými starostmi;

  • a komerčním, kde jsou mými klienty především manažeři, které provázím krizemi, vedu pro ně výcviky interpersonálních dovedností, nebo je podporuji při jejich osobním rozvoji; po celé ČR i v zahraničí (anglicky). 

 

Tyto stránky jsou věnovány privátní poradenské práci, tj. všem, kterým již nepomáhá popovídání s přáteli, tabulka čokolády nebo sklenička oblíbeného vína - a hledají proto profesionální pomoc. Najdete tu informace jak o mé individuální práci (jen klient a já), tak o skupinových programech, které vedu (otevřené i uzavřené skupiny) a sebepodpůrných výcvicích

 

SKUPINOVÉ PROGRAMY
na 2. pololetí 2023

Oproti individuálním konzultacím přináší účast na skupinovém programu některé podstatné výhody: konkrétní příklady ze života ostatních, možnosti sdílet, cítit podporu a zažít překvapivé momenty uvědomění, že "ostatní to mají taky těžké" :-).

 

Níže nabízený program Dovednosti Duše nabízí souvislý a celistvý náhled na to, co si na Zemi jako duše osvojujeme. Náš život je součástí velkého výukového Plánu, který je na jedné straně stejný pro všechny a na druhé straně individuálně přizpůsobený na míru našim osobním možnostem a potřebám. Jaké klíčové nástroje se duše postupně učí ovládat, jaké dovednosti osvojuje, jak je na sebe navazuje, aby se z pozice "podřízenosti Osudu" dostala do pozice "Tvůrce vlastního osudu", o tom pojednává náš program.  

Každé setkání začíná úvodním kolečkem, představením tématu, následuje výuka s příklady a pak prožitkové konstelace s výkladem - na obecné i osobní úrovni. To znamená, že společně budeme hledat příklady, vysvětlovat principy a skládat platné návody, které si ze skupiny odnesete. 

Výukový cyklus Dovednosti Duše jsme zahájili ctností Pokory, následovala první a klíčová dovednost Soustředěnost. Na konci srpna jsme se učili sklízet a vkládat a studovali pravidla pro vklady. V září jsme se začali zabývat tématem Čas. Nyní vše spojíme a podíváme se na to, jak stanovit Záměr-plán a vložit jej do času tak, aby se otevřela Cesta k jeho uskutečnění. Seminář je shrnutím předchozích témat, proto mu věnujeme celý den.

  • 8. 10. 2023 Záměr, plán, cíl a cesta / celodenní seminář

 

 Pro přihlášení na seminář použijte tlačítko "Kalendář akcí". 

INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE
a KOUČOVÁNÍ 2023

Ve všední dny denně mezi 8 a 16 hodinou.  

Po domluvě možné výjimečně i v jiné dny nebo časy (akutní stavy, dojíždějící klienti z jiných míst ČR nebo zahraniční). 

Úvodní konzultace je delší - zpravidla 2 až 2.5 hodiny. Další pokračující pracovní konzultace zaberou hodinu, dojíždějícím klientům nabízím možnost rezervace 2 hodinovky. Hradí se skutečně vyčerpaný čas. 

Sídlo poradny:        Gorkého 15, Liberec Staré Město;

objednat se lze telefonicky nebo mailem. 

Specifickou formou práce na osobním růstu jsou uzavřené skupiny. Díky nim a jejich absolventkám nám bylo umožněno pochopit mnohé o psýché, jejích zákoutích a vývoji. Děkujeme tímto všem ženám, které svým vkladem, otevřeností a ochotou na sobě pracovat k tomuto komplexnímu a úžasnému dobrodružství z poznání přispěly. Zápisy a poznatky z uskutečněných skupin najdete v tlačítku "Informace ze skupin". V roce 2023 žádná uzavřená skupina neprobíhá. V případě zájmu využijte mail nebo telefon. Děkuji. 

Jaké metody používám pro práci s klienty? 

Systemický přístup 
Aktivní imaginace
Hypnóza
bottom of page