Vítejte na stránce psychologické poradny!

Jako psycholog, lektor a kouč pracuji ve dvou poradenských světech:

 • privátním, kdy za mnou do poradny v Liberci přicházejí obyčejní lidé s obyčejnými starostmi;

 • a komerčním, kde jsou mými klienty především manažeři, které provázím krizemi, vedu pro ně výcviky interpersonálních dovedností, nebo je podporuji při jejich osobním rozvoji; po celé ČR i v zahraničí (anglicky). 

 

Tyto stránky jsou věnovány privátní poradenské práci, tj. všem, kterým již nepomáhá popovídání s přáteli, tabulka čokolády nebo sklenička oblíbeného vína - a hledají proto profesionální pomoc. Najdete tu informace jak o mé individuální práci (jen klient a já), tak o skupinových programech, které vedu (otevřené i uzavřené skupiny) a sebepodpůrných výcvicích

 

SKUPINOVÉ PROGRAMY

a VÝCVIKY 2020

Oproti individuálním konzultacím přináší účast na skupinovém programu některé podstatné výhody: silnou podporu a emoční oporu, prostor pro sdílení a také možnost využít další metody pro práci na osobním rozvoji. Můžete volit ze tří typů skupin:

 • výcviky = zacílené na sebepodporu (učím se "to" pro sebe), účastní se kdokoli, kdo si chce osvojit techniku a s ní spojené dovednosti pro sebe a svůj život. 

 • otevřené = přijde kdokoli, koho zajímá téma nebo si chce něco nového vyzkoušet, 

 • uzavřené = zacílená na hlubší sebepoznání a rozvoj, po naplnění kapacity skupina pracuje v neměnném složení osm měsíců a nelze do ní přistoupit v průběhu.

 

Programy pro veřejnost 2. pololetí: 

 

Odpolední konstelace                 

 • 16.10. 2020                13.11. 2020              11.12. 2020

 

Večery pod lampou

Novinka druhého pololetí - otevřená skupina určená pro diskusi o všem, co mě trápí, modelové konstelace i práci s jinými metodami, zaměřená na pochopení systemického Řádu a jeho uplatnění v běžném životě.                   

 • 23.10. 2020                27.11. 2020

Pro další informace k výcvikům a otevřeným seminářům + možnost přihlásit použijte tlačítko "Kalendář akcí"

INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE

a KOUČOVÁNÍ 2020

Ve všední dny zpravidla úterý a čtvrtky mezi 8 a 16 hodinou.  

Po domluvě možné výjimečně i v jiné dny nebo časy (akutní stavy, dojíždějící klienti z jiných míst ČR nebo zahraniční). 

Konzultace trvá hodinu, dojíždějícím klientům nabízím možnost rezervace 2 hodinovky. Hradí se skutečně vyčerpaný čas. 

Sídlo poradny: Gorkého 15, Liberec Staré Město; objednat lze telefonicky nebo mailem. 

Uzavřená skupina 2020/21

Letošní skupina bude pokračovat v prohlubování dovedností spojených s vedením sebe sama, svého života a možná i dalších, kteří se vydají na podobnou cestu. Téma skupiny zní: Vedu s lehkostí a radostí.

Vždy se jedná o celodenní práci v neděli 1x měsíčně. Zájemkyně se zavazují projít všemi setkáními, tj. mají zodpovědnost za to, že obsazené místo ve skupině opravdu využijí (počet zájemců převyšuje vždy kapacitu skupiny). Max. počet účastnic je 12. 

Plánované termíny setkání: 

 • 11.10. 2020

 • 8.11. 2020

 • 6.12. 2020

Jaké metody používám pro práci s klienty? 

Systemický přístup 
Aktivní imaginace
Hypnóza

© 2015 Alexandra Hochmanova

 • LinkedIn Clean Grey