Vítejte na stránce psychologické poradny!

Jako psycholog, lektor a kouč pracuji ve dvou poradenských světech:

  • privátním, kdy za mnou do poradny v Liberci přicházejí obyčejní lidé s obyčejnými starostmi;

  • a komerčním, kde jsou mými klienty především manažeři, které provázím krizemi, vedu pro ně výcviky interpersonálních dovedností, nebo je podporuji při jejich osobním rozvoji; po celé ČR i v zahraničí (anglicky). 

 

Tyto stránky jsou věnovány privátní poradenské práci, tj. všem, kterým již nepomáhá popovídání s přáteli, tabulka čokolády nebo sklenička oblíbeného vína - a hledají proto profesionální pomoc. Najdete tu informace jak o mé individuální práci (jen klient a já), tak o skupinových programech, které vedu (otevřené i uzavřené skupiny) a sebepodpůrných výcvicích

 

SKUPINOVÉ PROGRAMY

a VÝCVIKY 2021

INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE

a KOUČOVÁNÍ 2021

Oproti individuálním konzultacím přináší účast na skupinovém programu některé podstatné výhody: silnou podporu a emoční oporu, prostor pro sdílení a také možnost využít další metody pro práci na osobním rozvoji. Můžete volit ze tří typů skupin:

  • výcviky = zacílené na sebepodporu (učím se "to" pro sebe), účastní se kdokoli, kdo si chce osvojit techniku a s ní spojené dovednosti pro sebe a svůj život. 

  • otevřené = přijde kdokoli, koho zajímá téma nebo si chce něco nového vyzkoušet, 

  • uzavřené = zacílená na hlubší sebepoznání a rozvoj, po naplnění kapacity skupina pracuje v neměnném složení osm měsíců a nelze do ní přistoupit v průběhu.

 

Programy na 1. pololetí 2021

Termíny všech otevřených programů na prázdniny a 2. pololetí budou vypsány do konce července. Těšíme se na vás! 

 

Odpolední konstelace                 

 

Večery pod lampou

Otevřená skupina určená pro diskusi o všem, co mě trápí, modelové konstelace i práci s jinými metodami, zaměřená na pochopení systemického Řádu a jeho uplatnění v běžném životě.  

Astrologické okénko

Hravá novinka letošního roku - pokud vás zajímá astrologie a chcete se jí podívat na zoubek pomocí konstelací (a třeba i něco objevit), pište si do diáře:

Zápisy z astrosetkání naleznete v sekci "Uzavřená skupina".

Pro další informace k výcvikům a otevřeným seminářům + možnost přihlásit použijte tlačítko "Kalendář akcí"

Ve všední dny zpravidla pondělky a pátky mezi 8 a 16 hodinou.  

Po domluvě možné výjimečně i v jiné dny nebo časy (akutní stavy, dojíždějící klienti z jiných míst ČR nebo zahraniční). 

Konzultace trvá hodinu, dojíždějícím klientům nabízím možnost rezervace 2 hodinovky. Hradí se skutečně vyčerpaný čas. 

Sídlo poradny: Gorkého 15, Liberec Staré Město; objednat se lze telefonicky nebo mailem. 

Uzavřená skupina 2021/22

Na cestě k sobě

Skupina dokončila svou činnost v červnu 2021. Pro nové zájemkyně o skupinovou práci bude určena další skupina, informace o jejím programu a termínech zveřejním do konce srpna 2021.

 

Skupinová setkání jsou celodenní, vždy v neděli 1x měsíčně. Zájemkyně se zavazují projít všemi setkáními, tj. mají zodpovědnost za to, že obsazené místo ve skupině opravdu využijí (počet zájemců převyšuje vždy kapacitu skupiny). Max. počet účastnic je 12. 

 

Plánovaná setkání probíhající skupiny  zveřejním v průběhu srpna. 

Holding The Curtain

Jaké metody používám pro práci s klienty? 

Systemický přístup 
Aktivní imaginace
Hypnóza