Zápis ze setkání 28.3.2021 LÁSKA A VNÍMÁNÍTÉMA: LÁSKA A VNÍMÁNÍ


Úvodní informace od lektorek:

- seznámení se směrem práce skupiny

- každá z nás má svůj individuální příběh, svoji cestu a práce ve skupině cestu výrazně usnadňuje

- skupina je ale také práce ve Službě

- příběhy a dary lektorek

- krátká historie

- úrovně vědomí dle šamanů – Had, Jaguár, Kolibřík, Orel – dobře popsáno v knihách Alberta Villolda

- jak pracují lektorky – ověřování správnosti „triangulací“ (sleduji jednu věc/téma třemi různými způsoby/metodami, nebo jedno téma sledují tři různí lidé; nebo hledám poznatky a informace k tématu ve třech různých na sobě nezávislých zdrojích) – vzájemná kontrola

- krátké představení jednotlivých lektorek

První konstelace – vzhledem k otevřenému tématu „zneužití“ nastala změna programu a postavily jsme Lence její konstelaci na toto téma.

Téma Služba:

- Službu v jakékoli podobě (Poslání, Povolání, Určení) si vybíráme Srdcem; plnění Poslání nebo Určení (Určení má větší sílu, protože je dáno Spravedlivostí a přesahuje značně osobní rámec životního příběhu jednotlivce) je možné pouze za předpokladu, že si to Svobodně zvolím Srdcem (tzn. tato volba je přímo spojena s Otevřeností srdce a Svobodou).

- Služba se otevírá až v úrovni vědomí Kolibříka, v jeho druhé části; jejím předpokladem je dokončení Zemského energetického trojúhelníku;

- Služba má vždy svého Správce (Ten-Ta, které sloužíme), není horší nebo lepší služba; každá služba vyžaduje určitou kvalitu duše;

- Jakmile dokončím úroveň vědomí Kolibřík, stojím v bodu Rozhodnutí; jestliže si zvolím postup do vědomí Orla, není pro mě cesty zpět a není možné se na této cestě zastavit; je spojena s převzetím Duchovní Zodpovědnosti;

- v úrovní Orla uvádíme do pohybu velké duchovní síly – není možné tolerovat postoje, které nejsou v souladu s Řádem; není možné s těmito silami pracovat bez čistoty záměru, Otevřenosti srdce a Vědomí (tzn. musím být shledána Spravedlivou a dostat punc Spravedlivosti, který potvrzuje, že jsem pro takové vědomí otevřená a vhodná);

- mám svobodnou volbu – pokud se zavážu ze své svobodné vůle stát ve Službě Spravedlivosti, pak jsem s ní spojena poutem a musím každou chvilku svého života konat, mluvit a myslet podle Řádu, tzn. nemůžu si to „dělat po svém“, ohýbat Řád; toto se stane mým trvalým celoživotním závazkem;

- pokud se mi stane, že se dostanu do „záseku“, jedině otevřeností Srdce a uvědoměním si své svobodné volby se z něj můžu dostat (musím si uvědomit, kde nejsem v souladu s Řádem a Spravedlivostí, prožít tuto skutečnost a procítit do hloubky a integrovat ji jako poučení duše); (dávaly jsme si příklad příběhu o Jonáši a velrybě – uhýbal před svým Předurčením, až ho dostihlo; jen prodloužil svou cestu k jeho naplnění a trpěl, protože byl ve vzpouře)

- ke svému Předurčení dostáváme výbavu – Dary (na jejich používání dohlíží Duchovní Zodpovědnost);

- Dary jsou určeny pro Službu ostatním, Služba vyžaduje neustálou práci a podřízení se Správci Služby – uklidňující je uvědomění, že nikomu není uloženo nic, co by nedokázal zvládnout – tzn. jakkoli náročný úkol je, jsem vždy plně vybavena, abych obstála;

- Na cestě k mému Určení (naplnění života smyslem) mi mohou překážet pochyby, obavy, strachy:

o Je mou volbou, zda je postavím před sebe a na cestu se kvůli nim nevydám, nebo

o Se vědomě rozhodnu, že půjdu a nic mi nezabrání; tím se pochyby přesunou za má záda, já půjdu a postupně je budu odkládat (pracovat s nimi). Pokud mám pochyby před sebou, sama jsem si je tam dala, sama je můžu odsunout za sebe.

- Každá se můžeme na cestě zaseknout, vzpříčit. Je potřeba se naučit toto u sebe poznat. Tipy:

o nechci,

o nejde to,

o neumím to,

o tohle nedokážu,

o … ale mohou existovat i „objektivní důvody“, které opravdu brání a ty je potřeba najít (s pomocí ostatních) a odstranit.

Důležité je uvědomění si možnosti Svobodné volby – já si to vyberu jinak a otevřu své Srdce novým možnostem, které neznám (a třeba se jich obávám).

- karamboly na cestě nenazýváme chybami – jsou to ZKUŠENOSTI, ze kterých moje duše roste, pokud se na ně dokáže pravdivě podívat a uvědomit si jejich podstatu.


Schéma současného rozmístění atributů v ženském a mužském poli – Vendy sdílela v pondělí na WhatsApp:

- Spravedlivost, Řád, most Spolupráce

- Příměří, Otevřenost srdce, Sebedůvěra

- Úcta k životu (muži), Úcta k Poznání (ženy)

- Koruna Vědomí, Duchovní Bdělost (nová)

- Uzemnění, Umístění, Spokojenost, Svoboda volby


Kolečko, ze kterého vyplynuly tyto důležité body:

- důležité je se ROZHODNOUT na cestu vykročit – A pak neztratit rozhodnutí a denně v souladu s ním KONAT;

- udržet 1 téma – neotvírat další,

- zkoušet – experimentovat, když to nejde tudy, kudy jinudy do toho?

- trénovat vnímání a cítění, nezahazovat je!!!

- podívat se na své Reálné Já – na své věci (ať jsou jakékoli, ke mně patří)

- trénovat disciplínu,

- co jsem se naučila, ihned převádět na konání a zkoušet, pozorovat výsledky a znovu zkoušet,

- držet si pořadí – Já na prvním místě

- psát si – denní situace, naučit se vidět společné body

- slova nesou energii a dávají tvar (nepoužívat např. slovo chyba)

- bdělost, pozornost, vnímání a cítění – jak já zacházím s vědomím, uvědomění že se dívám okolo sebe do zrcadel, vyvázat se z opakování

- Řád platí 24/7 – nemá volno NIKDY!!!!

- Nelze napravit minulost, ale s uvědoměním toho, co jsem měla v minulosti za možnosti, které jsem nevyužila se podívat na přítomnost a vidět jasně a jakou možnost mám teď? A tu si můžu VYBRAT: přinést Vědomí a Lásku.

- promarněné minulé životy se Službou slouží jako poučení pro přítomné volby,

- pokud “zahodím“ konstelaci, nečeká mě nic dobrého – Spravedlivost je spravedlivě přísná a nikdy nespí 😊, výmluvy a vysvětlení nepřijímá,

- válka s muži jako časté téma – co po nich chci… (námět k uvědomování)

- dobrým průvodcem na cestě je Pokora, vděčnost za úspěchy a podporu ostatních, každodenní dobré dary, kterých se mi dostává od Života;

- důsledně si držet svoji Zodpovědnost, nebrat cizí!!!


Společné poznání a úkol skupiny Růžovky:

Vrátit na Zemi Lásku a nedopustit její zneužití nebo poškození. Proto některé z nás pod „vedením“ Jitky budou svým uvědoměním (tím, jak staví své Vědomí) tkát ochranný tubus. Jeho neprostupnost souvisí s hlubokým uvědoměním a prožitím, odpracováním osobních témat. Jitka všem napíše, jak přesně Spravedlivost úkol zadala. Čas na splnění úkolu je určen předem: Letní Slunovrat 21.6.2021

Splněním úkolu dojde k naplnění poslání této skupiny. Část žen bude pokračovat v další práci. Je možné, že některé neobstojí. Dalším krokem bude Spolupráce s muži, tzn. je pravděpodobné, že další skupina bude smíšená (což rozhodně bude poprvé za celou dobu fungován skupin).


Motivace k úkolu:

- muž vedle vědomé ženy – slyší, naslouchá, nechá se vést

- Sebe-vědomá žena má kolem sebe své energetické pilíře a vede ji její Divá žena – vede ke Službě a Vědomí.Aktuální rozdělení práce s lektorkami (28.3.):

Saša: Šárka K., Vendy, Jitka

Lenka: Tereza, Vendy, Alice, Adéla, Jitka, Katka

Alena: Marta, Šárka H., Tereza (následně)Co rozvíjet, případně vhodné výcviky:

Šárka K. Imaginace

Šárka H. cítění

Marta svoji léčivou energii už má, potřebuje rozvíjet Vědomí a aktivně s ním pracovat

Tereza Focusing, pak Imaginace

Vendy Focusing

Alice zatím neurčeno

Adéla Imaginace

Jitka intuice

Katka vnímání, cítění, ImaginaceKonstelace, kterými jsme se zabývaly:

Ideální Já X Stín X Reálné Já

- Ideální Já je to, co ukazuji navenek, co krmím svojí energií (někdy do úplného vyčerpání)

- Reálné Já je moje skutečná podstata, taková, jaká jsem „uvnitř“, k němu se pojí Sebedůvěra, Spokojenost

- pokud chci dojít k reálnému Já, musím projít svým Stínem (neprojevená část)

- prvním a nezbytným pomocníkem na této cestě je mí Vnímání, k němu se pojí Cítění, Intuice se přidá až později;


Osobní konstelace (zachytila Léňa a poslala na WhatsApp) jsou úkolem každé členky skupiny, na kterém aktivně pracuje a sdílí svůj postup s ostatními + ověřuje své posuny za účasti lektorek.


Úkoly do příští skupiny:

- trénovat vnímání a cítění

- čištění emocí

o cítím

o pravdivě pojmenuji

o přeměňuji na LáskuOrganizace:

- měsíční práce v mezičase

- pravidelnost – každodenní

- zodpovědnost – k sobě i k ostatním, ke své Cestě

- společná práce

- aktivně pracovat

- možnost pronájmu kanceláře, jako chráněného prostoru

- možnosti práce s lektorkami

- WhatsApp „Růžovky“ – pravidla pracovního prostoru

- E-mailové adresy – v mailu od Saši


© 2015 Alexandra Hochmanova

  • LinkedIn Clean Grey