ORGANIZACE A PODPORA skupiny Růžovky

MATERIÁLY K PRÁCI SKUPINY

Na konci souboru máte materiály, ze kterých můžete čerpat. Jsou to takové, které nelze přiřadit přímo k žádnému nedělnímu setkání, ale přesto se v průběhu práce skupiny vynořily. Např. zápisy z promluv Spravedlivosti, souhrny z vašich setkání apod.


VAŠE PODPORA NA CESTĚ K SOBĚ

Proto, abyste se na své cestě posouvaly co nejlépe a nejrychleji, máte k dispozici několik možností (nástrojů):

1) pravidelná nedělní setkání

2) skupinovou samostatnou práci v kanceláři

3) konzultace s lektorkami

4) whatsup

a nově přidáváme 5) konstelace.1) NEDĚLNÍ SETKÁNÍ

Pravidelné setkání skupiny je vždy 1x měsíčně v neděli. Termíny jsme stanovily, pokud budeme přidávat, opět to budou neděle kolem úplňku. S sebou vždy:

 • Psací potřeby, sebezkušenostní deník, pohodlné oblečení a přezutí, pokud potřebujete.

 • Něco na sdílené kávové přestávky a oběd.

Harmonogram bude stejný, pokud se výslovně nedohodneme jinak:

 • 8,00 Příjezd, začínáme společnou snídaní - naladíme se,

 • 8,30 se pustíme do práce.

 • Počítejte s ukončením práce v 16,30 a odjezdem po úklidu v 17,00 hodin.

 • Když stihneme dříve, rozejdeme se dříve.

 • Cena 1.000 Kč zůstává stejná, platí se na místě.

 • Můžete parkovat ve dvoře, brána bude otevřená.

V mezičase mezi nedělními setkáními si můžete vyžádat samy nebo v menších skupinách konzultace u kterékoli lektorky nebo lektorek, nebo se sejít k práci samy. Nepodceňujte důležitost této práce. Samotná nedělní skupina stačit nebude.


2) SKUPINOVÁ SAMOSTATNÁ SPOLUPRÁCE V KANCELÁŘI

Abyste mohly v klidu spolupracovat, sdílet nebo se podporovat v osobní podobě, můžete si zapůjčit kancelář. K dispozici jsou dvě klíčnice - Ála a Saša. Kancelář je chráněným (i energeticky a duchovně) prostorem, který vám slouží jako přístav a bezpečný pracovní prostor. Takto určila Spravedlivost. Vše, co se tam nachází, je vám k dispozici. Za její využití náleží 200 Kč za hodinu do fondu kanceláře, na který je určena kasička. V této ceně máte kancelář, čaje, kávu a ostatní, jako na skupině.


Podmínky pro užívání kanceláře jsou tyto:

 • Rezervujete si termín a čas (Saša).

 • Jedna z klíčnic vám odemkne (nebo půjčí klíče, ale musí odkódovat).

 • Své využití zapíšete do plánovacího kalendáře na tabuli a peníze za užití kanceláře dáte do kasičky na stole.

 • Při odchodu zkontrolujete, že radiátory jsou na noční režim a okna zavřená, max. s větrací štěrbinou. Kancelář zamknete. Kávovar vyčistíte a vypnete.

 • Klíče vrátíte klíčnici dle dohody.

Prosím, udržujte kancelář v lásce a čistotě, je energeticky úžasná a vděčíme jí za mnohé :-). Jezte opravdu jen v hale, luxovat zátěžový koberec není legrace. Díky za pochopení.


3) KONZULTACE s lektorkami

Lektorky poskytují konzultace vždy v naší kanceláři. Lektorce platíte hodinovou sazbu, pokud s ní máte osobní konzultaci. Pokud je vás na konzultaci více, bude se cena odvíjet od "náročnosti úkonu", který pro každou z vás lektorka bude dělat a bude "zvážena" na konci konzultace. Zároveň bude stanoven příspěvek kanceláři - opět vážením.


Hodinové sazby lektorek:

 • Saša 1.000 Kč

 • Ála 600 Kč

 • Lenka 400 Kč (bude se měnit, až Léňa dokončí svou lekci, pak bude mít uznán nárok na 600 Kč)

4) WHATS UP RŮŽOVKY

Správkyní skupiny je Lenka. Její rolí a zodpovědností je dohlížet na vaši vzájemnou podporu a pokud uvidí (a ona uvidí :-)), že se neblížíte pochopení tématu nebo posunu, nasměruje vás dle svého uvážení. Ostatní lektorky mají do Růžovek rovněž přístup a mohou vám přispět, případně jim můžete klást otázky.

Cílem Růžovek je, abyste se naučily vzájemně sdílet, pomáhat samy sobě a víc si věřit. Tzn. je to hlavně a především vaše platforma, na které můžete žádat radu, pomoc, podporu a také nasdílet, co se vám děje, na co jste přišly. Některé momenty na cestě k sobě jsou namáhavé a opravdu se jde lépe, když mi ostatní aspoň fandí :-).


5) KONSTELACE PRO UZAVŘENOU SKUPINU

Po minulých konstelacích jsme s lektorkami a Spravedlivostí došly k závěru, že vaše pokročilé konstelace, které potřebuje pro svou práci, se poněkud míjejí pochopením u začátečníků, kteří navštěvují otevřené konstelace. Proto budeme nyní pracovat s konstelacemi ve dvou modelech:

 1. otevřené konstelace - pro veřejnost, dle termínů na hlavní stránce webu; ponechána bude původní časová dotace, změna bude v uspořádání - ponecháme více času na vysvětlování principů Řádu, dotazy a pojedou v pomalejším tempu. A změní se cena - pro veřejnost 900 Kč. Vy se můžete účastnit z důvodu vlastní výuky, ale pouze jako ÚČASTNÍCI K DISPOZICI. Tzn. budete moci stát v cizích konstelacích, ale vaši vlastní vám nepostavíme. Cena otevřených konstelací pro členky skupiny bude 300 Kč.

 2. uzavřené konstelace pro skupinu Růžovky - termíny viz níže, nebudou publikovány veřejně; jsou určeny pro vaši vlastní práci na sobě a částečně i výuku. Cena zůstane 600 Kč, minimální počet účastnic pro konání uzavřených konstelací jsou 2. Termínově se bude jednat o pátky po Astrokonstelacích, takže začínáme 30.4. od 15 hodin a dále:

 • Pátek 28.5.2021

 • Pátek 25.6.2021

Pokud vám nevyhovují termíny nebo pátky, dohodneme se jinak. Důležité je, abyste měly konstelační prostor k dispozici.


WEB psychoporadna,org část UZAVŘENÁ SKUPINA


V této části webu najdete vždy shrnutí z ukončeného setkání + týden před dalším setkáním podklady na přípravu.

Za přípravu na další skupinu a připojení odkazů na studijní materiály zodpovídá Saša. Za shrnutí a zápis z proběhlého setkání Ála.


To neznamená, že si nebudete psát vlastní poznámky a spoléhat na to, co vám napíšeme :-). Naopak - shrnutí a ohlédnutí za uplynulou skupinou slouží k tomu, abyste si porovnaly své prožitky a zápisky a POCHOPENÍ a mohly případně vznést dotazy nebo si doplnit.


LEKTORKY

Skupina má 3 lektorky. Berte to jako velkou výhodu. Každá lektorka je dobrá v něčem jiném, má své dary i svá témata, na kterých si pracuje. Uvědomte si, že své lektorky neznáte z doby minulé, kdy s prací na sobě začínaly...tak, jako dnes vy. To, co dnes jako lektorky můžeme nabídnout, jsou PRŮBĚŽNÉ výsledky naší práce na sobě, tj. stávající pochopení z cesty k sobě samé a za naplněním vlastních životů smyslem a spokojeností. A protože každá cesta s sebou nese nejen pochopení, ale postupný růst dovedností a získávání DARŮ (to vás taky čeká :-)), zde malé menu, ze kterého od nás můžete čerpat:

 • Ála = darem je vnímání a cítění v kombinaci, velmi dobré pro obcházení rozumu a myšlenkových bloků; zprostředkovává vlídným způsobem svá poznání a zkušenosti, skrze vnímání a naciťování vidí, pracuje s energií Země, harmonizuje a léčí,

 • Lenka = dar vidění, umí najít nejkratší cestu k cíli, spolupracuje se Smrtí a vším, co je jí svěřeno,

 • Saša = dar vědomí a pojmenování souvislostí, léčí slovem.Texty, které slouží k práci skupiny:

Zastirani_Manipulace
.docx
Download DOCX • 17KB
Princip_sounalezitosti_priklad_vysvetlen
.
Download • 102KB
Souhrn_k_ceste
.pptx
Download PPTX • 1.01MB

Souhrn k cestě je prezentace, kterou vyrobila Vendy, na základě svých poznámek. Obsahuje klíčová shrnutí k probíraným oblastem psychologie vědomí, principů Řádu, energetickým trojúhelníkům a čakrám. Moc jí za to děkujeme!

© 2015 Alexandra Hochmanova

 • LinkedIn Clean Grey