ASTROKONSTELACE 1 = PLANETY

Na prvním setkání k astrokonstelacím jsme se dohodli, že se podíváme na planety a lekce, které učí. Vždy jsme zažívaly energetické působení z obou stran - tj. stáli jsme i v energii planety a následně i v energii duše, která lekci planety studuje. Rozdělili jsme si duše na "v mužských tělech" a "ženských tělech". Jak se ukázalo, je toto dělení podstatné, neb muži a ženy prožívají tj. studují energetické působení planet různě a mají za úkol pochopit různé věci. Soupis poznatků je přiložen.


Připomínám velmi zajímavé zjištění o souhrnném spolupůsobení energie Luny, Lilith a Venuše. Dle toho, co se nám ukázalo, Venuše i Luna řídí a proměňují své lekce podle energie Lilith a teprve vnímání vzájemné interakce (spolupůsobení) těchto planet , dává smysl tomu, co jsou ženy učeny.

Astro_konstelace_planetyvyklad
.docx
Download DOCX • 16KB

Příště se budeme zabývat významem jednotlivých souhvězdí. Těším se!