9. 10. 2020 Praktika 3

PROBRANÁ TEORIE K NÁCVIKU

Již jsme společně probrali a budeme opakovat, takže se, prosím, připravte:


Kolbův učící cyklus.


Krátká anotace ze zdroje: https://managementmania.com/cs/kolbuv-cyklus-uceni


Kolbův cyklus učení je jednou z nejrozšířenějších teorií učení a získávání znalostí. Uplatňuje se v rámci zážitkové pedagogiky. Vychází z toho, že 80 % lidského poznávání pochází z vlastních, tedy nepřenosných zážitků, a zásadním způsobem zvyšuje zapamatovatelnost nových poznatků. Cyklus schematicky popisuje čtyři fáze procesu učení tak, jak se podle Kolba odehrávají v běžném životě:

 1. Setkání s konkrétní zkušeností, zážitek

 2. Pozorování, přemýšlení, reflexe zkušenosti

 3. Vytvoření abstraktního pojmu, představy

 4. Experimentování na základě získané zkušenosti, testování naučeného  

Prosím, abyste se připravily na to, že si dokážete vzájemně vysvětlit jednotlivé fáze učícího cyklu s příklady, co se v které fázi děje + případně s příklady otázek, které používáme pro sebe a klienty, když se-je chceme v praxi touto fází provést. Vzhledem k tomu, že Hety na toto nebyla, budeme mít praktickou ukázku :-).


Nezapomeňte, že jsme zažily na vlastní kůži, jak obtížná a ne-samozřejmá může být pro nás fáze 3., tj. ZOBECNĚNÍ. Připomínám, že tato fáze je spojená s hledáním souvislostí a spojováním prožité zkušenosti do většího celku. Tj. je spojená s nácvikem pozice POZOROVATEL - PROCES. Proto budeme jejímu nácviku věnovat další pozornost.


DOMÁCÍ ÚKOL:

Zkuste si každá za sebe připravit, s čím jste se za posledních 14 dní setkaly v rovině osobních témat na zpracování a jak jste na to téma použily Kolbeho. Pokud si uvědomíte, že jste se v cyklu někde zasekly a nedostaly se dále, určitě je to skvělý příklad! tzn. i nepovedený pokus je důležitý a počítá se.

PŘEDPOKLÁDANÝ PROGRAM a PRŮBĚH


Od druhých praktik je na vás, abyste co nejvíce cvičily probrané věci (vědomě a cíleně) a měly připravené otázky k tomu, co bylo probráno a jak vám to funguje nebo nefunguje v praxi. Tzn. na praktika chodíme s praktickými příklady, které budeme rozebírat a na nichž si budeme ukazovat, co a jak.


Úvodní kolečko:

 • Co chci řešit svého osobního?

 • Co chci řešit jako lektor (viz hnědý odstavec výše)?

 • Co chci sdílet - na co jsem přišla za poslední dobu a chci se o toto poznání rozdělit s ostatními?

Plánovaný program:

 • Kolečko

 • Opakování Kolbova cyklu na konkrétních příkladech z vlastní zkušenosti

 • Hra zacílená na práci s hodnotami, pozicemi ÚČASTNÍK - POZOROVATEL - PROCES a Kolbův cyklus

 • Další dle aktuálního

ORGANIZAČNÍ INFORMACE

7,45 - 8,00 příchod, snídaně, pokec

8,00 - 12,00 práce

S sebou:

 • malé sdílené občerstvení pro všechny (jako vždy),

 • blok, tužku, jiné psací potřeby dle uvážení (kdo nemá blok, dostane ode mne, zapisování bude nutné),

 • pohodlné oblečení více vrstev,

 • přezutí nebo teplé ponožky,

 • osobní potřeby dle uvážení.

V pátek na shledanou!Zdroje pro inspiraci a dodatečné čtení:

http://wiki.knihovna.cz/index.php/Kolb%C5%AFv_cyklus

Pokud byste se chtěly otestovat, jaký styl vyhovuje vám osobně, tak zde:

https://archiv.ihned.cz/c1-22016900-jaky-ucebni-styl-vam-vyhovuje

a také:


test_stylu_uceni
.rtf
Download RTF • 1.18MB

A zde velmi podrobné a v souvislostech, jak to s učením vlastně je:

Styly_uceni_DP_pokrocilaskupina_inspirac
.
Download • 558KB© 2015 Alexandra Hochmanova

 • LinkedIn Clean Grey