31.10. 2021 Setkání skupiny s tématem SLUŽBA

Milé ženy!

Těšíte se na neděli? My, lektorky, moc! Dějí se nám věci... hurá! Vůbec netušíme, čemu bude program skupiny věnován, ale to se jistě ukáže, protože za tento měsíc jsme viděly tolik různých duchovních profesí, o jakých se nám ani nezdálo... o astrologických poznatcích a kontraktech na působení vesmírných energií na Zemi ani nemluvím. Dá se tedy očekávat, že to bude opět jízda! Držte si klobouky a přijďte!
Co předpokládáme k programu:

1) Opakování - přivítáme dvě "staronové" členky skupiny - Mílu a Lucii, takže určitě budeme trochu opakovat o tom, jak probíhá výuka duše na Zemi, jaké jsou studijní třídy, co je jejich tématem a jak to celé souvisí se Službou. Myslím, že toto opakování nikomu neuškodí - naopak, že nám všem třeba ještě dojdou další souvislosti. Níže přikládám základní mapu k opakování, kterou si můžete vytisknout. Není kompletní, to už část z vás ví. Přibyly nám učebny Celistvosti, Totálnosti a Síly. Navíc - kompletací prvků se učebna Sebezpytování změnila na učebnu Vědomí a učebna Opakování se proměnila na učebnu Svobodné volby.

2) Dokončení osobních konstelací ke Službě - V tomto měsíci se ukázalo, že většina z nás má v osobní a rodové historii energie, které brání výkonu nové Služby a je třeba tyto odstranit. Většina zvládla osobní konzultaci k tématu, ale je možné, že se tímto budeme ještě zabývat i ve společném prostoru.

3) Seznámení s klíčovými výukovými kruhy (resp. učebnami, protože jsou to energetické kulovité prostory) - projdeme si společně energii a klíčové energetické uzly výukových kruhů, které máte možnost používat a vyzkoušíme si, jak se v nich pracuje. Já se na to moc těším, protože je sice s Alou vytváříme, ale většinou nemáme čas je zkoumat podrobně. Takže tuto objevitelskou práci si užijeme společně.

4) Diskuse nad vším, co potřebujete vědět, ujasnit nebo sdílet,

... a dál se Vesmír určitě postará.


Termíny do diáře

Organizačně ještě potřebujeme naplánovat Astro-seminář. Rády bychom vám na něm představily vše, co jsme se dozvěděly o novém působení energií na Zemi a společně s vámi tyto energie a jejich nový vliv nastudovaly. Budeme na to potřebovat půlden. Vzhledem k dojíždějícím navrhujeme sobotu, takže už zkuste přemýšlet, kdy by se vám to hodilo.


A pak je tu ještě jeden termín - zážitkový čas s kartářkou Danielou, ke které nás dovedla Míla a kterou chceme pozvat do Liberce na celý den v listopadu a užít si společně její přístup ke světu, poznání a její výklad. Tohle bude ale určitě všední den.


Organizační pokyny k nedělnímu setkání

  • 8,00 - 8,30 příchod a společná snídaně

  • 8,30 - 16,00 společná práce

  • pak úklid a rozchod...

S sebou: pohodlné oblečení, malé občerstvení na sdílení na kávové přestávky a oběd, poznámkové bloky a psací potřeby.


Skončilo období Vah, takže společně popřejeme Alence a Lence, které slavily narozeniny :-). Dárečky netřeba, sounáležitost u přípitku je naopak na místě! A také přivítáme Adélku, která oslaví svůj první víkend liberečanství!


Už se moc těšíme!


Saša a Ála.

Kruhy_vyuky_mapa
.pptx
Download PPTX • 835KB