28.3.2021 LÁSKA A VNÍMÁNÍ

Milé ženy!


Již tuto neděli se setkáme a pustíme se do práce. Jsem moc ráda za vše, co se ukázalo a ozřejmilo. A spěchám s nástinem toho, co máme na první setkání v plánu a na co se připravit. Tato skupina bude mít kvalitu intenzivního sebe-zkušenostního výcviku a já se moc těším, co vše budu moci předat!


Určitě ověříme společně ještě jednou „otevřenost rovině Ducha“ a úctu k Poznání. Proč? Bez úcty Poznání se budete jen s obtížemi učit novým věcem a bez otevřenosti rovině Ducha nebudete otevřené vedení Spravedlivosti a jejím radám, tzn. Vaše cesta k duchovním věcem bude uzavřena jako taková.


Program

Připomínám, že skupina bude mít tři obsahové části (nestejně velké), kterým se budeme věnovat po celou dobu setkávání. Tzn. program každého setkání bude pokrývat vždy tyto části a bude do nich rozdělen. Na co se těšit tedy tuto neděli:


1) Výuka – Podrobně projdeme to, jaké podmínky žena potřebuje naplnit, aby mohla přinášet na Zem Lásku. Zahrneme práci s rodem a jeho tématy, Umístění, Uzemnění, Zakořenění, otevřenost Životu na Zemi a otevřenosti rovině Ducha. Uvidíte základní souvislosti mezi Řádem, Duší v ženském poli a jejími úkoly, spodním a horním Zemským energetickým trojúhelníkem a čakrami. Na závěr této části byste měly mít kompletní představu o tom, jak a kde potřebuje každá žena stát, aby stála v Řádu a mohla dávat Lásku ostatním. Na tyto základy budeme stavět další poznání a uvědomění při pokračování skupiny.

Druhá část výuky se bude týkat Lásky samotné. Povíme si něco o historii Země a roli Lásky. Připomeneme si 4 Ctnosti, které stojí na cestě k Sebe-Lásce a které si budeme osvojovat tak, jak po této cestě půjdeme.

Třetí část výuky bude soustředěna na metodiku a KOLBŮV UČÍCÍ CYKLUS. Mým úkolem je ukázat vám 4 kroky procesu učení v dospělosti a odhalit, které části zvládáte a které máte zablokovány. Podrobně prozkoumáme první krok, propojíme ho s VNÍMÁNÍM a přidáme techniky, které budete na podporu svého vnímání cvičit doma. Vše propojíme do logické souvislosti s předchozími částmi výuky - tj. úkoly žen na Zemi a Láskou.


2) Práce na osobních tématech - vyplyne z kolečka, úvodních kontrolních konstelací a výuky. Uvidíte, že každá z nás má co dělat :-).


3) Příprava na službu - Ty z vás, které dostaly za úkol od Spravedlivosti minulý týden nahlédnout do svých klíčových minulých inkarnací, s překvapením zjistily, že kdysi měly zadané úkoly (službu, poslání, povolání), které odmítly. Myslím, že tento náhled byl velmi užitečný a návodný. A je rozhodně báječným příkladem pro ostatní. Takže tímto prosím Vendy, Šárku, Šárku a Katku, aby si připravily krátké sdílení pro ostatní:

- jaká služba mi v minulosti byla uložena a kým,

- jak jsem měla úkol plnit a jak by to bývalo bylo vypadalo, kdybych to tak udělala?

- jak jsem se k úkolu postavila a jaký byl výsledek,

- co jsem si to způsobila, vyrobila takového, že to dnes žiju a Spravedlivost mi to ukázala a chtěla, abych si to dobře uvědomila,

- co jsem potřebovala změnit a dostala za úkol-Službu nyní.

Jitku prosím, aby si připravila to, co jí dnes (úterý) Spravedlivost dala za úkol a co vysvětlila o tom, že má skupina dělat a proč? (mám si prostudovat své tři vazby a uvědomit si... bude to k tomu... )


Hanku, Álu a Lenku prosím, aby si připravily svůj vstup o Službě. Prosím o stručnost, výstižnost a STRUKTURU. Není nutné hovořit o minulosti (pokud nechcete sdílet svou zkušenost s tím, jak jste se ke službě stavěly pr... :-)). Stačí, když řeknete, co je vaším úkolem nyní a jaké k tomu máte prostředky. Jde mi o to, abyste ostatním předvedly, žeRáda bych se v této části ještě podívala konstelačně na Poslání, Povolání, Před-Určení, abychom si v těchto termínech udělaly pořádek a měly jasno, na čem která z nás pracuje a jaký to má vliv na naše osobní životy.


Část Služby bych ráda zakončila tím, že alespoň některé z nás uvidí jasně, čeho se jejich služba týká a budou mít před sebou cestu, po které mají jít. Uvidíme, zda se to podaří.

Ostatní informace k programu a připomenutí:

 1. Skupina je prostorem a časem, který věnujeme SAMY SOBĚ. Pokud přijdete nepřipravené, daly jste najevo, že nekladete sebe na 1. místo, tzn. již v tomto základním bodě nejste v souladu s Řádem. Ostatní to nejen že uvidí, ale i ucítí. Každá z nás nese zodpovědnost nejen za sebe, ale i za naplnění společného času. To, co do skupiny vložíte, si odnášíte. Proto zvažte, co ostatním nesete... a co za to dostáváte. Když chci dostat to nejlepší... co musím sama položit do výměny (na misku Rovnováhy braní a dávání)?

 2. Zahájení skupiny bude vždy společným KOLEČKEM. Ukončení rovněž. Na úvodní kolečko si připravte:

 3. Co je momentálně mé největší téma, o kterém vím? (např. válka s muži, neumím cítit apod.)

 4. Na co jsem hrdá, že už jsem zvládla změnit a naučit se? (např. vidím, že se mě děti snaží manipulovat a učím se říkat ne - naučila jsem se to vnímat v žaludku). Jde o to, abyste samy dokázaly rozlišit výsledek/cíl, kterého jste dosáhly, od cesty/metody/nástroje, který k tomu používáte a víte, že vám funguje.

 5. Jakou dovednost, metodu, cokoli...pro práci na sobě si potřebuji osvojit, abych mohla na svých věcech pracovat samostatně lépe a s větší jistotou?

 6. Budou-li akutní věci k řešení, pořešíme - doufám. Jen varuji, tato skupina není přímo určena pro řešení osobních potíží, na to máme jiné možnosti.

Podpora skupiny a rozvoje jejích členek:

 1. V této části webu: Uzavřená skupina najdete vždy shrnutí z ukončeného setkání + týden před dalším setkáním podklady na přípravu. V tomto prostoru budou připojeny i odkazy na materiály k probraným tématům, určené pro samostudium a hlubší resp. Širší pochopení.

 2. Z každého setkání skupiny budeme odcházet s jasným domácím úkolem, tj. něčím, co budeme pozorovat, rozvíjet nebo zkoušet v denní praxi. Na následující skupině se pokrok na domácím úkolu sdílí na úvodním kolečku. Tím moje osobní práce obohatí poznání ostatních žen.

 3. Povedeme si „deník“. Deník není povinnost, je to možnost, jak si uchovat dotazy, které mě spontánně napadají během dní, kam píšeme domácí úkoly a postřehy, kde si zapíšeme to, co se sdělí při výuce, kde si můžeme podtrhnout vše, co už jsme dokázaly použít a pochopily a stalo se to součástí našeho života.

 4. Skupina bude mít vlastní whats-up. Tento prostor bude určen pro dotazy, sdílení pokroku na samostatných úkolech a vzájemnou podporu členek skupiny. Podrobnosti si vysvětlíme.

 5. V mezičase jednoho měsíce mezi plánovanými setkáními Skupiny budete mít k dispozici 4 lektorky na konzultace a případnou další práci: Álu, Lenku, Hanku a mě. Tzn. podle pocitu, sympatií, potřeby máte možnost si domluvit individuální spolupráci nebo setkání v menší skupině s vybranou lektorkou. Pro tyto účely budete mít k dispozici kancelář. Podmínky si řekneme ústně. Tyto dobrovolné konzultace vám slouží jako podpora, možnost ověření toho, že jdete dobře, prostor pro sdílení atd.

 6. K čemukoli probíranému vám dodám seznam literatury a jiných zdrojů, kde můžete v případě zájmu čerpat dodatečné informace.


Co s sebou:

 • Psací potřeby, pohodlné oblečení a přezutí, pokud potřebujete.

 • Něco na sdílené kávové přestávky a oběd.

Bloky dostanete k dispozici - koupila jsem krááásné, aby se vám do nich hezky a rádo psalo :-)!


Za lektorský tým se na vás všechny moc těšíme!


Saša, Ála, Lenka a Hanka.


Začínáme společnou snídaní v 8,00 - naladíme se, seznámíme, popovídáme a v 8,30 se pustíme do práce. Můžete parkovat ve dvoře, brána bude otevřená. Počítejte s ukončením práce v 16,30 a odjezdem po úklidu v 17,00 hodin. Když stihneme dříve, rozejdeme se dříve. Cena 1.000 Kč zůstává stejná, platí se na místě.

© 2015 Alexandra Hochmanova

 • LinkedIn Clean Grey