25.9.2020 Praktika 2

PROBRANÁ TEORIE K NÁCVIKU

Již jsme společně probrali:

Vedení jako udržení tří pozic sebe paralelně:

 1. Já jako Účastník = ten, který to dělá

 2. Já jako Pozorovatel = ten, který se dívá, co se dělá

 3. Já jako ten, kdo sleduje a ovlivňuje Proces = ten, který vnímá, jak se to dělá

Zatím cvičíme roli Pozorovatele (především). Vysvětlili jsme si, že pro práci s klientem, ať skupinovou nebo individuální, potřebujeme pevný rámec, za jehož stanovení a udržení jsme zodpovědné = KONTRAKT. Uvnitř rámce se pohybuje flexibilně v souladu s možnostmi klienta, kterého vedeme. K tomu nám slouží pozice Pozorovatele a Procesu. Nakonec jsme si řekli, že pro stanovení Kontraktu je důležitý ZAČÁTEK SPOLUPRÁCE a pro jeho ověření KONEC SPOLUPRÁCE. A to při každém setkání s klientem. Kontrakt představuje základní prvek BEZPEČNOSTI naší práce při vedení.


V rámci přípravy na Hanky první skupinu jsme měli tříkolovou hru s kostkami, která nám umožnila na PROŽITKU ilustrovat, čeho jako Lektor docílím, když... (musíš, můžeš, chceš) + k čemu tento přístup povede u klientů + pochopit, co je za tím, že se jako lidé obtížně vzdáváme některých věcí.

Nahlédli jsme do principu ZOBECNĚNÍ PROŽITÉ ZKUŠENOSTI a k tomu jsme použili KOLBEHO UČÍCÍ CYKLUS. Ukázali jsme si, jak s energií naší i klienta pracuje JAZYK, který používáme.


DOMÁCÍ ÚKOL:

Všechny si připravit nástin Kontraktu, který chcete používat pro práci se sebou samotnými (tj. uvnitř skupiny) a pro klienty.

PŘEDPOKLÁDANÝ PROGRAM a PRŮBĚH


Od druhých praktik je na vás, abyste co nejvíce cvičily probrané věci (vědomě a cíleně) a měly připravené otázky k tomu, co bylo probráno a jak vám to funguje nebo nefunguje v praxi. Tzn. na praktika chodíme s praktickými příklady, které budeme rozebírat a na nichž si budeme ukazovat, co a jak.


Úvodní kolečko:

 • Co chci řešit svého osobního?

 • Co chci řešit jako lektor (viz hnědý odstavec výše)?

 • Co chci sdílet - na co jsem přišla za poslední dobu a chci se o toto poznání rozdělit s ostatními?

Plánovaný program:

 • Sdílení toho, co se přihodilo v 8. dimenzi,

 • Sdílení průběhu a výsledku Narovnání mezi mužským a ženským polem 22.9.2020 v 15,30

 • Nové nastavení ženského pole a mužského pole

 • Souvislost Duchovního údělu s bolestí srdce, s Divou ženou a prouděním ženství

ORGANIZAČNÍ INFORMACE

7,45 - 8,00 příchod, snídaně, pokec

8,00 - 12,00 práce

S sebou:

 • malé sdílené občerstvení pro všechny (jako vždy),

 • blok, tužku, jiné psací potřeby dle uvážení (kdo nemá blok, dostane ode mne, zapisování bude nutné),

 • pohodlné oblečení více vrstev,

 • přezutí nebo teplé ponožky,

 • osobní potřeby dle uvážení.

Zítra na shledanou!

kOUCOVANI_kontrakt_inspirace
.docx
Download DOCX • 54KB

Podklady_ke_koucovani_Kurikulum_S_Smarte
.
Download • 1.26MB

© 2015 Alexandra Hochmanova

 • LinkedIn Clean Grey