23. 5. 2021 ZNEUŽITÍ, OBĚŤ A ŽENSKÁ SÍLA

Milé ženy!


Další měsíc za námi. A je to jízda, ne? Máme s lektorkami radost, že kromě čočky chodí i krásné výsledky a trocha sklízení. Skvělé! V neděli je v plánu procházet Bránou Srdce a my s moc těšíme, kolik z vás projde a co se ukáže ostatním, že by překáželo v další cestě. Vnímání jste rozjely a stále se ve využití tohoto nástroje zlepšujete (s větší či menší radostí, protože disciplína je přece "cvičím s radostí, protože se sebou", to už jsme viděly :-) ) a projitím na Cestu Srdce se otevřou dary a možnosti vědomí v Kolibříkovi - takže i cítění! Těšíte se? Léňa se nám vrátila z rekreačního pobytu u Řádu, svěží (nebo i bez věže...) a bude moci nasdílet, co si k tématu "zneužití, oběť a řádné používání síly" uvědomila a co jí k tomu bylo sděleno (prosím, Leni, připrav si to), čímž se nám postará o parádní úvod. Vy samy si ho v kolečku ještě doplníte. Prosím tedy, abyste si připravily a promyslely (ano, zde se myšlení opravdu hodí):


  1. na čem jsem uviděla, uvědomila a pochopila program oběť a princip Zneužití (ano, Zneužití je princip, protože je to trvale naprogramovaná porušená Rezonance); u druhých, u sebe + návod, který jsem si pro sebe vytvořila, abych to dokázala vidět a rozeznat příště (to je velmi cenné know-how),

  2. kde všude vidím, vnímám, že zneužívám, jsem zneužívána a co u toho cítím, když si to uvědomím,

  3. pokud už jste se ROZHODLY, že nebudete oběť a programu Zneužití se zbavíte, tak co vám pomohlo se rozhodnout a jak jste na to šly?

  4. Co jste si za měsíc díky studiu zneužití a oběti uvědomily o Ženské síle a jejím významu?

  5. Své otázky k tématu.


Kolečko bude sice delší, ale zato výživné! je možné, že ho rovnou budeme prokládat konstelacemi - modelovými i na ověření.


Program


1) Výuka – Zrekapitulujeme (zopakujeme) princip POŘADÍ, protože ten významně souvisel s tématem Matky (minulé setkání). Mohu sama sebe dát pevně na první místo pouze když "zradím" tj. OPUSTÍM S LÁSKOU A VĚDOMĚ primární rodinu (měly bychom mít všechny hotovo díky naší úžasné možnosti NEJKRATŠÍ CESTY, díky Spravedlivosti!). A pak se přesuneme k druhému principu Řádu - REZONANCI.


Rezonance (rovnováha mezi braním i dáváním) je možná, pouze když pokládám na misku vah PRAVDU (skládá se z OBSAHU a EMOCE, což je vlastně energie). Pravdu nesu ve svém vědomí díky PŘÍSNOSTI/PŘESNOSTI, která mi umožňuje "nahou" tj. čistou a nezkreslenou pravdu vidět + a díky PRAVDIVÉMU POJMENOVÁNÍ, které patří na 5. čakru, umím pravdu vyslovit. Podíváme se tedy podrobněji na PRAVDU, PŘÍSNOST a jejich vztah nejen k Rezonanci, ale i k LÁSCE.


Protože "oběť" patří do oblíbené globální Jaguáří hry OBĚŤ - AGRESOR - ZACHRÁNCE, budeme mít šanci zabývat se chvíli i touto úrovní vědomí a hrou samotnou...abychom si následně mohly každá postavit osobní konstelaci na téma: JAKÁ JE MOJE NEJKRATŠÍ CESTA ZE HRY A CO MI BRÁNÍ SE ROZHODNOUT, že přestanu hrát? Chceme totiž projít bránou na CESTU SRDCE, která otevírá Kolibříka... a tam si asi program oběti nepotáhnu, nebo ano? Těšíte se? Já moc!


2) Práce na osobních tématech - viz výše.


3) Ke Službě nám buď bude něco přidáno od Spravedlivosti, nebo se ukáže z výše uvedených bodů. Navíc už víme, že Cesta srdce otevírá prostor před Spravedlivostí - a všechna poslání a služby přiděluje Ona 😉. Jak včera řekla Báře: Poslání je připraveno vždy, kdo jej hledá s otevřeným srdcem, nemůže ho minout. Otázka je, zda je připraven?

Ostatní informace k programu a připomenutí:


Připadá mi jako úžasná NÁHODA, že na posledním setkání skupiny v červnu vychází zrovna princip SOUNÁLEŽITOSTI... když je to základní princip, na kterém stojí ženské pole... a který jediný dokáže nést Lásku ❤❤❤...


Co s sebou:

  • Psací potřeby, pohodlné oblečení a přezutí, pokud potřebujete.

  • Něco na sdílené kávové přestávky a oběd.


Za lektorský tým se na vás všechny moc těšíme!


Saša, Ála, Lenka.


Začínáme společnou snídaní v 8,00 - naladíme se, seznámíme, popovídáme a v 8,30 se pustíme do práce. Můžete parkovat ve dvoře, brána bude otevřená. Počítejte s ukončením práce v 16,30 a odjezdem po úklidu v 17,00 hodin. Když stihneme dříve, rozejdeme se dříve. Cena 1.000 Kč zůstává stejná, platí se na místě.