Mgr. Ing. Alexandra Hochmanová

PSYCHOLOG, TERAPEUT, KOUČ

Vítejte na stránce psychologické poradny!

IMCR 293.jpg

Jako psycholog, lektor a kouč pracuji ve dvou poradenských světech:

  • privátním, kdy za mnou do poradny v Liberci přicházejí obyčejní lidé s obyčejnými starostmi;

  • a komerčním, kde jsou mými klienty především manažeři, které provázím krizemi, vedu pro ně výcviky interpersonálních dovedností, nebo je podporuji při jejich osobním rozvoji; po celé ČR i v zahraničí (anglicky). 

 

Tyto stránky jsou věnovány privátní poradenské práci, tj. všem, kterým již nepomáhá popovídání s přáteli, tabulka čokolády nebo sklenička oblíbeného vína - a hledají proto profesionální pomoc. Najdete tu informace jak o mé individuální práci (jen klient a já), tak o skupinových programech, které vedu (otevřené i uzavřené skupiny) a sebepodpůrných výcvicích

 

SKUPINOVÉ PROGRAMY
a VÝCVIKY 2022

Oproti individuálním konzultacím přináší účast na skupinovém programu některé podstatné výhody: silnou podporu a emoční oporu, prostor pro sdílení a také možnost využít další metody pro práci na osobním rozvoji. Můžete volit ze tří typů skupin:

  • výcviky = zacílené na sebepodporu (učím se "to" pro sebe), účastní se kdokoli, kdo si chce osvojit techniku a s ní spojené dovednosti pro sebe a svůj život. 

  • otevřené = přijde kdokoli, koho zajímá téma nebo si chce něco nového vyzkoušet, 

  • uzavřené = zacílená na hlubší sebepoznání a rozvoj, po naplnění kapacity skupina pracuje v neměnném složení osm měsíců a nelze do ní přistoupit v průběhu.

 

Letní programy 2022

 

Pohoda pro tělo i duši 

Je léto - období odpočinku a nabírání energie. Všichni chceme být zdraví - psychicky i fyzicky. Někdo má symptomy, někdo se jen "necítí tak, jak by chtěl", další prožívá akutní obtíže. A další chtějí hubnout, zlepšit kondici, něco pro sebe dělat... K tomu všem máme záplavu návodů, co jíst a kdy, co nejíst, jak pít, co cvičit... a ono to úplně nefunguje! Pokud se chcete přijít podívat na téma "zdraví, kondice a prevence" z úplně jiného úhlu pohledu a objevit, PROČ TO NEFUNGUJE, tak si určitě najděte čas na naše objevitelské sobotní workshopy v termínech: 

  • 23.7. 2022

  • 20.8. 2022

Pohádkové pohlazení 

Tradiční letní pohádkové konstelace o tom, jaké skryté poselství pro duši obsahují klasické pohádky našeho dětství. Pokud jste nikdy nezažili, určitě neváhejte a přijďte si udělat pohádkové páteční odpoledne: 

  • 12.8. 2022

Těšíme se na vás. Pro registraci použijte tlačítko "Kalendář akcí".

Motýl
Fialový květ

INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE
a KOUČOVÁNÍ 2022

Ve všední dny zpravidla úterky a pátky mezi 8 a 16 hodinou.  

Po domluvě možné výjimečně i v jiné dny nebo časy (akutní stavy, dojíždějící klienti z jiných míst ČR nebo zahraniční). 

Konzultace trvá hodinu, dojíždějícím klientům nabízím možnost rezervace 2 hodinovky. Hradí se skutečně vyčerpaný čas. 

Sídlo poradny: Gorkého 15, Liberec Staré Město; objednat se lze telefonicky nebo mailem. 

Ženská skupina 2022/23

Téma: Kontinuita jako princip ženského světa

Práce s ženskou skupinou patří mezi nejúžasnější zkušenosti mé profese. Proto jim vždy věnuji velkou péči - jak při přípravě programu, tak při výběru účastnic.

 

K čemu skupina slouží? 

Během setkávání získá každá účastnice řadu nástrojů a technik, které jí umožňují lépe prožívat a uvědomovat si sebe sama, pevněji stát v různých situacích a rozhodněji se postarat o vlastní zájmy. To vše na úrovni osobního života každé účastnice. Řada žen však přichází do skupiny se specifickými vlohami a dary, jejichž pochopení, poznání a následnému rozvoji věnujeme velkou pozornost. Proč?

 

Každý člověk má svůj životní příběh, který tím, jak žije, vypráví. Jsou tu ale i tací, kteří se již narodili, aby byli součástí většího příběhu - jejich duše přišly s darem a přáním Služby - ve prospěch všech. A právě Službě, jako specifickému úkolu duše, věnujeme ve skupině péči. 

 

Účast ve skupině je NÁROČNÁ, v podstatě na úrovní velmi intenzivního sebezkušenostního výcviku. Není tedy pro každého! Rozhodné kritérium pro vaši úvahu je: chci na celý rok postavit sebe a své zájmy na první místo? A jsem připravená toto rozhodnutí udržet, i když to vždy nemusí být snadné? Pokud jsou obě odpovědi kladné, můžete napsat nebo zavolat a identifikovat se jako zájemkyně o skupinovou práci. 

 

O prázdninách se skupina neschází, ale určitě od září budeme pokračovat v novém složení a s novými úkoly a možnostmi. Už se těšíme!

Jaké metody používám pro práci s klienty? 

Systemický přístup 
Aktivní imaginace
Hypnóza