top of page

Mgr. Ing. Alexandra Hochmanová

PSYCHOLOG, TERAPEUT, KOUČ

Vítejte na stránce psychologické poradny!

IMCR 293.jpg

Jako psycholog, lektor a kouč pracuji ve dvou poradenských světech:

  • privátním, kdy za mnou do poradny v Liberci přicházejí obyčejní lidé s obyčejnými starostmi;

  • a komerčním, kde jsou mými klienty především manažeři, které provázím krizemi, vedu pro ně výcviky interpersonálních dovedností, nebo je podporuji při jejich osobním rozvoji; po celé ČR i v zahraničí (anglicky). 

 

Tyto stránky jsou věnovány privátní poradenské práci, tj. všem, kterým již nepomáhá popovídání s přáteli, tabulka čokolády nebo sklenička oblíbeného vína - a hledají proto profesionální pomoc. Najdete tu informace jak o mé individuální práci (jen klient a já), tak o skupinových programech, které vedu (otevřené i uzavřené skupiny) a sebepodpůrných výcvicích

 

SKUPINOVÉ PROGRAMY
1. pololetí 2023

Termíny a témata programů budou zveřejněny po 6.1.2023

Děkuji za přízeň a shledanou v novém roce!

Oproti individuálním konzultacím přináší účast na skupinovém programu některé podstatné výhody: silnou podporu a emoční oporu, prostor pro sdílení a také možnost využít další metody pro práci na osobním rozvoji. Můžete volit ze tří typů skupinových aktivit:

  • Výuka o Řádu = cílem mé konzultační práce je podpořit klienta na cestě k uspoŘádání jeho života a nastolení Řádu. Výuková skupina je otevřená všem, kdo se chtějí s Řádem a jeho třemi principy seznámit blíže a využívat toto poznání následně pro práci na sobě, svých tématech a životě. Výklad je založen na metodě Rodinných konstelací Berta Hellingera, praxi získané pod vedením Igora Pavelčáka a na praktických příkladech ze života klientů. Výuka je cílena na praxi v životě účastníků.

  • Seminář o osobní cestě = Každá duše si naplánuje budoucí život tak, aby získala potřebné zkušenosti a díky nim se rozvíjela. Každý má tedy svou jedinečnou osobní Cestu. Pokud po ní jde, prožívá smysluplný a naplněný život. Otevřený seminář je zacílen na sebepodporu všech, kteří chtějí svou cestu najít, nebo si osvojit dovednosti potřebné proto, aby se na ní udrželi.  Rámec semináře tvoří poznatky Berta Hellingera, sdílené metody a techniky staví na psychologii C.G.Junga, šamanské praxi dle A. Villolda a na praktických návodech získaných díky práci s ženskými skupinami. Seminář je cílen na propojení vědomí Duše s denní praxí obyčejného života a rozvoj sebe-uvědomění. 

  • Workshop Celistvost duše = Naše životy jsou zakomponovány do velké tkaniny osudu, jak vyprávějí mnohé legendy. Dokud nepochopíme, jak se naše jedinečná cesta prolíná s cestami ostatních, do kterého vzorce patří a jak svým životem sloužíme ostatním duším v jejich vývoji, nejsme úplní/celiství. Osobní zkušenost s velkými pravdami popsanými v legendách a mýtech, odhalení větších souvislostí a pozadí života na Zemi, pozvedá naše vědomí z úrovně sebe-vědomí směrem k celostnímu vědomí sebe, jako malé součásti úžasného velkého celku, který každého jednotlivce zdaleka přesahuje. Workshop je určen všem, kdo hledají smysl existence sebe sama i světa kolem. Pracujeme s celosvětovou mytologií, názory astrologie, symbolikou tarotu a s metodou Rodinných konstelací. Předchozí zkušenost s touto metodou je velkou výhodou, workshop není určen pro začátečníky. 

INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE
a KOUČOVÁNÍ 2023

Ve všední dny zpravidla úterky a pátky mezi 8 a 16 hodinou.  

Po domluvě možné výjimečně i v jiné dny nebo časy (akutní stavy, dojíždějící klienti z jiných míst ČR nebo zahraniční). 

Konzultace trvá hodinu, dojíždějícím klientům nabízím možnost rezervace 2 hodinovky. Hradí se skutečně vyčerpaný čas. 

Sídlo poradny: Gorkého 15, Liberec Staré Město; objednat se lze telefonicky nebo mailem. 

HARMONOGRAM SKUPIN

1. pololetí 2023

 

Termíny a témata programů budou zveřejněny po 6.1.2023

Děkuji za přízeň a shledanou v novém roce!

Pro registraci použijte tlačítko "Kalendář akcí".

V odkazu "Informace ze skupin" najdete různé zápisy z uskutečněných skupinových seminářů - pro inspiraci. 

Mražené bobule
Útulná zima
Zimní sníh

Jaké metody používám pro práci s klienty? 

Systemický přístup 
Aktivní imaginace
Hypnóza
bottom of page